Søt er den fred Guds budskap gir

 


Tekster

 1. 1. Søt er den fred Guds budskap gir,

  og sant for hver som ber.

  I stråleglans det oss befrir,

  slik at vi lyset ser.

 2. 2. Faderen gir oss lov og bud,

  som viser omsorg stor.

  Din kjærlighet og godhet,

  Gud, i hver formaning bor.

 3. 3. Nå tradisjonen uten tro

  og vantro svinner hen.

  Den mørke sky som ned seg dro,

  fornuften snur igjen.

 4. 4. Må vi som kjenner Herrens navn,

  gi avkall på all last.

  Da vil Hans ånds ubrutte gavn

  vår renhet holde fast.

 5. 5. Da Satans makt vil snart bli svak,

  og synd ei plage mer.

  Da ingen sekt forbyr vår sak,

  og gleden hjertet kler.

 6. 6. Det som vi delvis kun har fått,

  vil da bli helt og fullt,

  for Han vi tror på, da for godt

  vil stille all vår sult.

 7. 7. Tålmodig la oss eie da

  vår sjel til Han er her,

  og gjøre alt som han oss sa;

  forløsningen er nær.

Tekst: Mary Ann Morton, 1826–1897

Musikk: Alfred M. Durham, 1872–1957 © 1948 IRI