Stilla natt

Sångtexter

 1. 1. Stilla natt, heliga natt!
  Allt är frid. Stjärnan blid
  skiner på barnet i stallets strå
  och de vakande fromma två.
  Kristus till jorden är kommen.
  Oss är en Frälsare född.
 2. 2. Stora stund, heliga stund!
  Änglars här slår sin rund
  kring de vaktande herdars hjord,
  rymden ljuder av glädjens ord:
  Kristus till jorden är kommen.
  Eder är Frälsaren född.
 3. 3. Stilla natt, heliga natt!
  Mörkret flyr, dagen gryr.
  Räddningstimman för världen slår,
  nu begynner vårt jubelår.
  Kristus till jorden är kommen.
  Oss är en Frälsare född.
 4. Text: Joseph Mohr, 1792–1848
  Musik: Franz Gruber, 1787–1863