Herre, forløser af min ånd

 


Tekst

 1. 1. Herre, forløser af min ånd,

  gør mig til din ved almagts hånd.

  Dit unders magt har gjort mig fri

  af synd og sorg på retfærds sti.

  Mit hjerte synger lovsang ud,

  du nåderige Israels Gud

 2. 2. Aldrig kan jeg betale dig

  for alt, hvad du har gjort for mig;

  elske dig vil jeg, og dit ord

  har fyldt mit liv med fryd på jord.

  O, giv mig kraft at bringe bud

  om dig i ord og gerning ud.

 3. 3. O, lad mig tjene dig med flid,

  og stifte fred og standse strid.

  Led frem min sjæl på livets vej

  til fuldendt harmoni med dig;

  og gør mig værdig til i fred,

  leve hos dig i evighed.

Tekst: Orson F. Whitney, 1855–1931

Musik: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1948 IRI