Ticīgie, raugiet!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Ticīgie, raugiet, svētības dāsnas

  dāvājis dižais Jehova —

  Izplatās Dieva vārda gaisma,

  Ciāna plešas plašumā!

 2. 2. Pēdējās dienās Dievs mums atklāj

  visu, kas kādreiz sludināts,

  Praviešiem Savus noslēpumus

  pavēsta Viņš kā sendienās.

 3. 3. Karogu paceliet kā zīmi

  Ciānas kalna virsotnē,

  Sludiniet ļaudīm prieka vēsti —

  nāk pie mums dižais Dieva Dēls!

Vārdi: Douglas W. Stott (dz. 1925). © 1985 IRI

Mūzika: A. Laurence Lyon (1934–2006). © 1985 IRI