Ticīgie, raugiet!

Dziesmas vārdi

 1. 1. Ticīgie, raugiet, svētības dāsnas
  dāvājis dižais Jehova —
  Izplatās Dieva vārda gaisma,
  Ciāna plešas plašumā!
 2. 2. Pēdējās dienās Dievs mums atklāj
  visu, kas kādreiz sludināts,
  Praviešiem Savus noslēpumus
  pavēsta Viņš kā sendienās.
 3. 3. Karogu paceliet kā zīmi
  Ciānas kalna virsotnē,
  Sludiniet ļaudīm prieka vēsti —
  nāk pie mums dižais Dieva Dēls!
 4. Vārdi: Douglas W. Stott (dz. 1925). © 1985 IRI
  Mūzika: A. Laurence Lyon (1934–2006). © 1985 IRI