Klippa, du som brast för mig

 


Sångtexter

 1. 1. Klippa, du som brast för mig,

  låt mig gömma mig i dig.

  Vattnet, blodet som går fram

  från ditt hjärta, o Guds Lamm,

  låt det bli en dubbel bot

  för min synd och lagens hot.

 2. 2. Om jag strävar aldrig så,

  räcker ej min kraft ändå

  till att lyda helt din lag,

  leva helt till ditt behag.

  Din försoning står dock kvar,

  blott i dig jag frälsning har.

 3. 3. Vid vart flyktigt andedrag,

  och när jag skall dö en dag,

  när till okänt land jag går,

  när inför din dom jag står:

  Klippa, du som brast för mig,

  låt mig gömma mig i dig.

Text: Augustus M. Toplady, 1740–1778. B. Ehrenborg-Posse 1854. B. G. Hallqvist 1980. © ALIS. Tryckt med tillstånd. Kopiering utan copyrightägarens tillstånd förbjuden.

Musik: Thomas Hastings, 1784–1872