Jėzus – amžina uola

 


Žodžiai

 1. 1. Jėzau – amžina uola,

  atsiverk, priglausk mane;

  tegul kraujas ir vanduo

  iš žaizdos Tavos šventos

  mano nuodėmes nuplaus –

  siela bus tyra žmogaus.

 2. 2. Juk įstatymo darbai

  man širdies negal pakeist:

  nors ir stengsiuos iš peties,

  gailios ašaros riedės,

  sielos tai neapvalys,

  čia tik Tu padėt gali.

 3. 3. Kai nutils mana širdis,

  ir akis užmerks mirtis,

  amžinybė užtekės,

  prieš Tave man stot reikės.

  Jėzau – amžina uola,

  atsiverk, priglausk mane.

Žodžiai: Augustus M. Toplady, 1740–1778.

Muzika: Thomas Hastings, 1784–1872.