Te here mau o tō tātou Fa’aora

 


Lyrics

 1. 1. Te here mau o tō tātou Fa’aora,

  e au i te māramarama o

  te mahana; E arata’i ’oia ia

  tātou i te ora mure ’ore.

 2. 2. ’E fa’a’ite te Vārua ia tātou

  i te ’ē’a maita’i roa (a)’e

  i te ’ino; Ha’apūai ’e tāhō’ē

  atu Iāna ma te here rahi.

 3. 3. Te Atua tō mātou Metua here,

  fa’aro’o mai (i) tā mātou pure.

  ’Ua here mātou i tā ’Oe ture.

  E ’ārue mātou ia ’Oe.

D’après le texte anglais d’Edward L. Hart, 1916–2008. © 1977 IRI

Musique de Crawford Gates, 1921–2018. © 1977 IRI