Denna dag av fröjd och glädje

 

Sångtexter

 1. 1. Denna dag av fröjd och glädje,

  vi vill ära Herrens namn.

  Vi på denna helga plats vill

  prisa högt hans trygga famn!

 2. [Chorus]

  Halleluja! Halleluja!

  Ljust och rent nu gammal, ung

  sjunger klara jubeltoner

  till vår Herre, Gud och Kung!

 3. 2. Öppna Sions portar vida!

  Låt dess renhet nå vår Nord,

  låt välsignelserna flöda

  i ditt rike här på jord.

 4. 3. Må vi verka i Guds rike,

  av profeter förutsagt,

  där han löftets barn nu samlar,

  i Guds hand sitt liv de lagt.

Text och musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI