Denna dag av fröjd och glädje

Sångtexter

 1. 1. Denna dag av fröjd och glädje,
  vi vill ära Herrens namn.
  Vi på denna helga plats vill
  prisa högt hans trygga famn!
 2. Halleluja! Halleluja!
  Ljust och rent nu gammal, ung
  sjunger klara jubeltoner
  till vår Herre, Gud och Kung!
 3. 2. Öppna Sions portar vida!
  Låt dess renhet nå vår Nord,
  låt välsignelserna flöda
  i ditt rike här på jord.
 4. Halleluja! Halleluja!
  Ljust och rent nu gammal, ung
  sjunger klara jubeltoner
  till vår Herre, Gud och Kung!
 5. 3. Må vi verka i Guds rike,
  av profeter förutsagt,
  där han löftets barn nu samlar,
  i Guds hand sitt liv de lagt.
 6. Halleluja! Halleluja!
  Ljust och rent nu gammal, ung
  sjunger klara jubeltoner
  till vår Herre, Gud och Kung!
 7. Text och musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI