Šią džiaugsmingą šventą dieną

 

Žodžiai

 1. 1. Šią džiaugsmingą šventą dieną,

  Dieve, garbinam Tave;

  susirinkom čia kaip vienas

  garsiai sklebt Tavas šloves!

 2. [Chorus]

  Aleliuja, aleliuja,

  degam pasišventimu –

  bus išaukštintas Kūrėjas,

  Viešpats ir Karalius mūs!

 3. 2. O, atverk Sionės versmę,

  te palaimos plūs upe

  tiems, kas kilniai Tau tarnauja

  Evangelijos lauke.

 4. 3. Dirbsim Tavo karalystėj

  taip, kaip mokė pranašai –

  surinkti į Tavo šeimą

  būsim pažado vaikai.

Žodžiai ir muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI