Šią džiaugsmingą šventą dieną

Žodžiai

 1. 1. Šią džiaugsmingą šventą dieną,
  Dieve, garbinam Tave;
  susirinkom čia kaip vienas
  garsiai sklebt Tavas šloves!
 2. Aleliuja, aleliuja,
  degam pasišventimu –
  bus išaukštintas Kūrėjas,
  Viešpats ir Karalius mūs!
 3. 2. O, atverk Sionės versmę,
  te palaimos plūs upe
  tiems, kas kilniai Tau tarnauja
  Evangelijos lauke.
 4. Aleliuja, aleliuja,
  degam pasišventimu –
  bus išaukštintas Kūrėjas,
  Viešpats ir Karalius mūs!
 5. 3. Dirbsim Tavo karalystėj
  taip, kaip mokė pranašai –
  surinkti į Tavo šeimą
  būsim pažado vaikai.
 6. Aleliuja, aleliuja,
  degam pasišventimu –
  bus išaukštintas Kūrėjas,
  Viešpats ir Karalius mūs!
 7. Žodžiai ir muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI