O, Awit ng Puso

 


Mga Titik

 1. 1. O awit ng puso, Ating aawitin

  Sa muli nating pagtatagpo.

  Sa piling ng mga Pinagpalang madla

  ’Di na tayo pa maglalayo!

  Sa’ting pagtatagpo, O awit ng puso,

  Ang ating aawitin dito.

 2. 2. ’Di man maibigkas Ang kaligayahan,

  Tayo’y aawit at sisigaw,

  Sa pagbating halik Yakap na kay higpit

  Ng yumaong mahal sa buhay;

  Sa pagbating halik At ligayang sambit

  Ng yumaong mahal sa buhay.

 3. 3. Mga pangitaing Ating matatanaw,

  ’Di maibigkas ng Isipan.

  Ngunit ating galak Sa kalul’wa’y ganap

  Sa awit ng puso ay wagas;

  Ngunit ang ligaya Sa’ting makikita,

  Nasa awit ng pusong wagas.

 4. 4. O anong awitin! O anong pagtanggap!

  Ang doo’y ating maririnig.

  Puso nati’y galak, Sa ating pagyakap

  Sa ating magulang sa langit!

  Puso nati’y galak, At awiti’y ganap

  Sa magulang natin sa langit!

Titik: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Himig: William Clayson, 1840–1887