O må min själ i bön dig nå

 


Sångtexter

 1. 1. O må min själ i bön dig nå trots världens larm och strid.

  Befria mig från rädslans ok, o skänk mitt hjärta frid.

 2. 2. Välsigna mig i bönens stund att jag i hjärtat hör

  din Andes stilla, tysta röst som själens djup berör.

 3. 3. Så led mig tryggt i Andens ljus, min bön är innerlig.

  Jag söka skall din vilja blott och vandra på din stig.

 4. 4. Min oro stilla Herre kär, din rena kärlek giv.

  O må min själ i bön dig nå, o skänk mitt hjärta frid.

Text och musik: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987

© 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Denna psalm får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.