Kungs, palīdzi, lai lūdzoties

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Kungs, palīdzi, lai lūdzoties man dvēsle mieru rod!

  No pasaulīgām rūpēm, bailēm mani atbrīvo!

 2. 2. Jel svētī, Kungs, kad pūlos es Tev lūgsnā tuvoties,

  Lai Gara balsi sajūtu, lai būtu mēs kā viens!

 3. 3. Jel vadi manas domas, Kungs, lai Tevi sadzirdu

  Un Tavai gribai, Taviem ceļiem vienmēr sekoju!

 4. 4. Rimst satraukums, kad Tavu mīlestību sajūtu.

  Kungs, palīdzi man mieru rast caur klusu lūgšanu!

Vārdi un mūzika: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987.

© 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Dziesmu atļauts

pavairot nekomerciālai lietošanai Baznīcā un mājās.