Wikang Banal ng Pag-ibig at Katotohanan

Mga Titik

 1. 1. Wikang banal ng pag-ibig
  At katotohanan,
  Gabay natin, mula sa Diyos,
  Tungong kalangitan.
 2. Wika ng pag-ibig
  Ng Diyos na nasa langit,
  O kay tamis na marinig,
  Ang wika ng pag-ibig.
 3. 2. Tinuran ng Apostoles
  Na’ting ’ginagalang;
  Sila sa’ti’y nagtuturo
  Ng pagmamahalan.
 4. Wika ng pag-ibig
  Ng Diyos na nasa langit,
  O kay tamis na marinig,
  Ang wika ng pag-ibig.
 5. 3. Propeta ang nagbibigay,
  Payo ng Diyos sa ’tin.
  Sala na-ti’y ’tinatatwa,
  Buti’y pinupuri.
 6. Wika ng pag-ibig
  Ng Diyos na nasa langit,
  O kay tamis na marinig,
  Ang wika ng pag-ibig.
 7. 4. Sa bawat taong hinirang
  Na nagsasalita;
  Espiritu ang s’yang gabay,
  Hatid ay biyaya
 8. Wika ng pag-ibig
  Ng Diyos na nasa langit,
  O kay tamis na marinig,
  Ang wika ng pag-ibig.
 9. 5. Tila hiyas, kumikinang,
  Puspos karunungan;
  Wikang banal ng pag-ibig,
  Sundin kailan pa man.
 10. Wika ng pag-ibig
  Ng Diyos na nasa langit,
  O kay tamis na marinig,
  Ang wika ng pag-ibig.
 11. Titik: Joseph L. Townsend, 1849–1942
  Himig: Edwin F. Parry, 1850–1935