De skjønne, edle sannhetsord

 


Tekster

 1. 1. De skjønne, edle sannhetsord

  vi lærer her i dag,

  er åpenbart fra Gud til jord,

  all pris til hans behag.

 2. [Chorus]

  O, skjønne, edle ord,

  sendt fra vår Gud til jord,

  de frelse vil enhver som tror,

  de skjønne og edle ord.

 3. 2. De kommer fra apostlers munn,

  hvis navn vi ære vil.

  I motgang og i sorgens stund

  de fjerner all vår tvil.

 4. 3. De kommer fra profeter som

  ei verdens ros har fått,

  som refser og som feller dom,

  men også ser alt godt.

 5. 4. Når ordet tales klart til deg

  og Ånden i deg bor,

  er det til hjelp på livets vei

  for liten og for stor.

 6. 5. Og teksten som er Herrens ord

  og visdommens juvel,

  vil være livets rettesnor

  for hver en trofast sjel.

Tekst: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: Edwin F. Parry, 1850–1935