De skjønne, edle sannhetsord

Tekster

 1. 1. De skjønne, edle sannhetsord
  vi lærer her i dag,
  er åpenbart fra Gud til jord,
  all pris til hans behag.
 2. O, skjønne, edle ord,
  sendt fra vår Gud til jord,
  de frelse vil enhver som tror,
  de skjønne og edle ord.
 3. 2. De kommer fra apostlers munn,
  hvis navn vi ære vil.
  I motgang og i sorgens stund
  de fjerner all vår tvil.
 4. O, skjønne, edle ord,
  sendt fra vår Gud til jord,
  de frelse vil enhver som tror,
  de skjønne og edle ord.
 5. 3. De kommer fra profeter som
  ei verdens ros har fått,
  som refser og som feller dom,
  men også ser alt godt.
 6. O, skjønne, edle ord,
  sendt fra vår Gud til jord,
  de frelse vil enhver som tror,
  de skjønne og edle ord.
 7. 4. Når ordet tales klart til deg
  og Ånden i deg bor,
  er det til hjelp på livets vei
  for liten og for stor.
 8. O, skjønne, edle ord,
  sendt fra vår Gud til jord,
  de frelse vil enhver som tror,
  de skjønne og edle ord.
 9. 5. Og teksten som er Herrens ord
  og visdommens juvel,
  vil være livets rettesnor
  for hver en trofast sjel.
 10. O, skjønne, edle ord,
  sendt fra vår Gud til jord,
  de frelse vil enhver som tror,
  de skjønne og edle ord.
 11. Tekst: Joseph L. Townsend, 1849–1942
  Musikk: Edwin F. Parry, 1850–1935