Saligan ng Kaligtasan

 

Mga Titik

 1. 1. Saligan ng kaligtasan,

  Jesucristo, aming Diyos,

  Ang Inyong bandila’y aming

  ’Winagayway nang lubos.

 2. [Chorus]

  Magtipon, O kabataan,

  May pag-asa ang laban.

  Bawa’t araw palapit sa

  Mithing katotohanan.

 3. 2. Kami ay nasa digmaan

  Laban sa kasalanan.

  O Panginoon, tulungang

  Magwagi’y kabutihan.

 4. 3. Sulong, sulong, ang awitin,

  May tatag bawat hakbang.

  Bawat digmaa’y may giting,

  Pagsisikap ang laan.

 5. 4. Pagkalipas ng digmaan,

  At kamit na’ng tagumpay,

  ’Pag ang dusa’y nalunasan,

  Gawai’y nagampanan.

Titik: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Himig: William Clayson, 1840–1887