Morgonrodnad klart nu glimmar

 

Sångtexter

 1. 1. Morgonrodnad klart nu glimmar

  fram ur seklers natt som flytt.

  Sanningsord i nådens timmar

  återgivet är på nytt,

  återgivet är på nytt.

 2. 2. Folk i mörker se, förklarat

  är för dig all sannings ord.

  Prästadömet uppenbarat,

  återställt o, gläd dig, jord!

  Återställt o, gläd dig, jord!

 3. 3. Världslig makt och rikedomar

  skola brännas upp som strå.

  Med Guds kraft hans Sion blommar,

  där Guds folk skall leva då.

  Där Guds folk skall leva då.

 4. 4. Himmelsk sanning sprang ur jorden,

  uppenbarad, ren och skär.

  Frälsningsplanen helgad vorden

  till allt folk sitt budskap bär.

  Till allt folk sitt budskap bär.

Text: Charles Denney, jr, 1849–1937

Musik: George Careless, 1839–1932