Светии на Сион

 


Текстове

 1. 1. Светии на Сион, от висините чуйте пак гласа.

  Пътека пригответе, Господ иде –

  Цар на нашата земя.

  Вечеря за Агнеца пригответе вий сега,

  с’могъщия Жених вий на вечеря поканете и света.

 2. 2. Молете Господ синовете земни, всички до един,

  да дойдат в’праведното царство

  и да викат радостно „амин“.

  Възстанови свещените ключове Бог сега.

  Словата чудни вий разпространете и евангелския план.

 3. 3. Със славата на Господа сега Сион ще запламти.

  Сион е знаме чисто и към него идват от всички страни.

  Светии, да вървим по пътя на бащите ни –

  на живия Бог нека всеки служи и да Му благодари.

Текст: Ед М. Роуи, 1878–1951 г. © 1948 IRI

Музика: Робърт П. Манукин, 1918–1997 г. © 1948 IRI