O Herre god, din Ande sänd

 


Sångtexter

 1. 1. O Herre god, din Ande sänd,

  i mildhet till oss se.

  Din kärlek ej ifrån oss vänd,

  i ödmjukhet vi be.

 2. 2. Må vi dig städs i minnet ha.

  Du kom med öppen famn

  och led för oss på Golgata.

  O, ära ske ditt namn!

 3. 3. Din frälsningsplan låt oss förstå

  och tacksamhet oss lär.

  För dem som sträva att dig nå

  du syndens börda bär!

 4. 4. O, hjälp oss leva som du bjöd

  i renhet, tro och frid.

  Din hjälp och kärlek är vårt stöd

  uti all evig tid.

Text: Andrew Dalrymple, f. 1817

Musik: George Careless, 1839–1932