โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์

เนื้อร้อง

 1. 1. โอ้พระบิดาผู้นิรันดร์สถิตอยู่กลางนภา
  หากเห็นว่าเราบริสุทธิ์ เราวอนในนามเยซู
  โปรดอวยพรทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขนมปังและน้ำนี้
  เพื่อเราผองจะระลึกถึงพลีกรรมแห่งสวรรค์นั้น
 2. 2. โดยความเข้าใจน้อยของคนพลีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้น
  จะยกบาปเราหมดสิ้นไปด้วยเลือดและเนื้อพระองค์
  เพื่อว่าเราอาจเป็นพยานทรมานของพระบุตร
  และมีพระวิญญาณประจำเพื่อทำใจเราเป็นหนึ่ง
 3. 3. เมื่อเยซูผู้ถูกเลือกสรรเสด็จมาจากเบื้องบน
  ทั้งพลีร่างกายเป็นค่าไถ่เพื่อชนะจิตด้วยรัก
  มนุษย์ไม่ได้ปรารถนาพระองค์ที่ความงดงาม
  พระเป็นผู้ช่วยตามสัญญาเพื่อมาชำระด้วยไฟ
 4. 4. ปัญญานั้นย่อมไม่รู้จบแผนงานของความศักดิ์สิทธิ์
  ที่ทำความรอดให้สมบูรณ์และให้พระเจ้าเกิดมา
  เพื่อย่างเหยียบเดินผืนแผ่นดินเป็นอย่างคนธรรมดา
  โดยเกียรติสูงส่งพระยอมตาย หาไม่ทุกอย่างมลาย
 5. เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872
  รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835
  ทำนอง : เฟลิกซ์ เมนเดลโซล, 1809–1847
หนังสือ
หนังสือเพลงสวด
เพลงสวดบทเพลงที่
81
ดนตรี
เฟลิกส์ เมนเดลโซล.
เนื้อหา
วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส.
พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:77, 79, อิสยาห์ 53:2–5
จังหวะ
7 6 7 6 D
หัวข้อ
ความมีค่าควร, พระผู้เป็นเจ้า–พระบิดา, พระเยซูคริสต์–พระผู้ช่วยให้รอด, ศีลระลึก
ทำนอง
Abschied
ภาษา
Bahasa Indonesia
Ya Allah Bapa Langgeng (Buku Nyanyian Pujian)
74
Deutsch
O Gott, du ewger Vater (Gesangbuch)
112
English
O God, the Eternal Father (Hymnal)
175
Español
Oh Dios, Eterno Padre (Himnos)
104
Français
A toi, Dieu, notre Père (Cantiques)
100
Gagana Samoa
Le Atua, le Tamā e (Viiga)
97
Latviešu Valoda
Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais! (Garīgo dziesmu grāmata)
105
Lea Fakatonga
ʻE Tamai Taʻengata
94
Lietuvių Kalba
O, Dieve, mūsų Tėve (Giesmynas)
92
Magyar
Ó, Istenünk, jó Atyánk (Himnuszoskönyv)
107
Norsk
O Gud, du kjære Fader (Salmebok)
108
Português
Ó Deus, Senhor Eterno (Hinário)
98
Q'eqchi'
At Dios li Yuwaʼbʼej
104
Reo Tahiti
Te Atua, te Metua
97
Română
O, Doamne, Tată veșnic (Imnuri)
109
Suomi
Oi Isämme, Sä Luoja (Laulukirja)
104
Svenska
O Gud, som bor där ovan (Psalmboken)
111
Tagalog
Amang Walang Hanggan (Himnaryo)
104
Български
О Боже, вечни Отче (Сборник химни)
109
Русский
О Бог, Отец наш Вечный (Книга гимнов)
96
Українська
О Боже, Вічний Батьку (Збірник гімнів)
99
한국어
하늘 중에 사시는 하나님 (찬송가)
105
中文
永恆的天父神啊 (聖詩選輯)
108
日本語
天にまします永遠なる父 (賛美歌集)
99