พระเจ้า ผู้ช่วยเราในกาลเก่า

เนื้อร้อง

 1. 1. พระเจ้าผู้ช่วยเราในกาลเก่าความหวังเราไปชั่วกาล
  ที่กำบังเราจากผองภัยพาลและบ้านนิรันดร์ของเรา
 2. 2. ภายใต้ร่มเงาบัลลังก์พระองค์ขอเราคงพึ่งอาศัย
  พระกรพระองค์คอยปกป้องภัยและเราไร้อันตราย
 3. 3. ก่อนเกิดขุนเขาเรียงรายชายซ้อนหรือก่อนอุบัติโลกเรา
  พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้านานเนานิจนิรันดร
 4. 4. พระเจ้าผู้ช่วยเราในกาลเก่าความหวังเราไปชั่วกาล
  ขอพระเป็นผู้นำจนวายปราณและบ้านนิรันดร์ของเรา
 5. เนื้อร้อง : ไอแซค วัตต์ส 1674–1748 รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835
  ทำนอง : วิลเลียม ครอฟท์, 1677–1727