Mums, Dieve, padedi seniai

Žodžiai

 1. 1. Mums, Dieve, padedi seniai,
  teiki viltis šviesias.
  Tu – mūsų amžini namai,
  kur audros nepateks.
 2. 2. Papėdėj Tavo sosto mums
  saugu gyvent lig šiol.
  Ramybės niekas nesudrums
  tiktai Tavoj globoj.
 3. 3. Kai dar nebuvo sutverti
  nei žemė, nei kalnai,
  nuo amžių Dievas Tu esi
  ir būsi amžinai.
 4. 4. Mums, Dieve, padedi seniai,
  teiki viltis šviesias.
  Būk mūsų amžini namai
  ir vadovauk Dvasia.
 5. Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.
  Muzika: William Croft, 1677–1727.