Vi vil stemme i et kor

 


Tekster

 1. 1. Vi vil stemme i et kor

  for profeten sendt til jord.

  Han forkynte Herrens ord

  til enhver som på ham tror.

  Mørket vek for bønnens makt,

  lyset kom i all sin prakt.

  Joseph hørte Herren si:

  «Gå, bered den smale sti.»

 2. 2. Gud en engel sendte ned

  for å signe med sin fred.

  Han til jorden ga Guds kraft,

  prestedømmet med dets makt.

  Josephs hjerte ble da rørt,

  og av Ånden ble han ført

  til å sende lysets bud

  over hele verden ut.

 3. 3. Mormons bok, som forutsagt,

  ble til jorden atter bragt.

  Den er Kristi sanne ord

  til hver stamme, slekt på jord.

  Her er tolket Herrens bud,

  vitner til oss om vår Gud.

  Den et løfte gir til hver

  som i ånden ydmyk er.

 4. 4. Gledens år vil komme snart,

  som profeten har forklart

  at i tusenårig ro

  vi med Frelseren skal bo.

  De som kjempet og med flid

  stred og vant den gode strid,

  vil sin lønn i Sion få,

  med Guds engler sammen stå.

Tekst: William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH–salmebok, 1835.

Musikk: Jospeh J. Daynes, 1851–1920