Пеем дружно в един глас

 


Текстове

 1. 1. Пеем дружно в’един глас, че пророк на Бог сега

  носи словото и радва ни както в’древността.

  Във света, потънал в’мрак, път добър потърси той.

  Господ каза: „Окастри лозето Ми, сине Мой“.

 2. 2. Божи ангел в’светъл час в’древната му чистота

  върна на чедата свещеничеството сега.

  Джозеф беше вдъхновен, озарен от светлина –

  пожела я той за делото на праведността.

 3. 3. И на Книгата на Мормон – вечно новия завет –

  превод свят направи той за човеците навред.

  Заповедите на Бог към човешките чеда –

  благослов за търсещите той получи от Христа.

 4. 4. Скоро ще се съберат праведните у дома

  за Милениума и ще почиват в’светлина.

  Кротки в’този свят жесток, със победа над врага

  ще ликуват, че Сион ще е чист за вечността.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Джозеф Дж. Дейнз, 1851–1920 г.