Dėkoja žemė ši

Žodžiai

 1. 1. Dėkoja žemė ši
  gėrybių jos Kūrėjui,
  dėkojame visi
  širdingai mūsų Dievui.
  Nuo pat pirmų dienų
  mus laimina kely,
  ir saugo nuo bėdų
  nešiodamas širdy.
 2. 2. Dosnusis Dieve, būk
  greta šioje kelionėj,
  palaiminki džiaugsmu,
  ramybe ir malone.
  Ir per visus laikus
  vesk meile malonia,
  nuo pikta gelbėk mus
  aukščiausiąja galia.
 3. Žodžiai: Martin Rinkhart, 1586–1649; išvertė Catherine Winkworth, 1829–1878.
  Muzika: Johann Crüger, 1598–1662.