Fader vår, dig nalkas vi

 


Sångtexter

 1. 1. Fader vår, dig nalkas vi,

  du som gör den bundne fri.

  Lyssna till vårt hjärtas bön.

  Skänk oss nåd och himmelsk lön.

 2. 2. På det sätt som du har sagt

  söker vi din kärleksmakt.

  Om vi aldrig från dig går,

  tryggt din fadershand oss når.

 3. 3. Lär oss akta dina ord,

  leva rent och gott på jord.

  Trösta dem som söker tröst.

  Gjut din frid i varje bröst.

 4. 4. O att alla mänskor må

  söka dig och så dig nå.

  Led oss fram på nådens stig.

  Låt oss glädja oss i dig.

Text: William Hammond, 1719–1783

Musik: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1948 IRI