Chiwaklesiiq xloqʼal Sion

Lyrics

 1. 1. Chiwaklesiiq xloqʼal Sion;
  Nachal lix saqenkil.
  Chi seebʼ chiru choxa taqeʼq
  Lix nimla Rey teʼril.
  Chi yalaq bʼar teʼxkʼul resil
  Lix tenamit taqʼa,
  Aʼan ut laj Enok teʼxkʼul
  Chi chalk chiru choxa.
 2. 2. Toj saʼ xmaril li ruchichʼochʼ
  Cheyaabʼasi li yaal.
  Saʼ li junjunq chi tenamit
  Cheye li esilal:
  Naq li Jesus chaq saʼ choxa
  Ut xkʼihalebʼ li anjel
  Taachalq chi seebʼ re xkolbʼalebʼ
  Lix santil paabʼanel.
 3. 3. Ut taatiklaaq li hilobʼaal
  Keʼxye resil junxil:
  Li Kristo ut laj paabʼanel
  Teʼwanq saʼ komonil
  Jun mil chihabʼ: li waam chakʼuubʼ
  Choqʼ re sahil kutan,
  Naq aawikʼin Sion wanqin
  Saʼ xbʼeen li tzuul aran.
 4. Raatinul: Edward Partridge, 1793–1840. Kiwan saʼ xbʼeenil li 
   bʼichlebʼaal re li Iglees, 1835.
  Xyaabʼal: Inkʼaʼ naʼno ani, Württemberg, Alemania, maare 1784