Siona e le Nu‘u Lelei

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. Siona e le nu‘u lelei, sauni ia oe.

  O le a toe afio mai o lo oe Tupu fou.

  E o‘o atu o outou Ma lenei tala ia latou.

  I lalo nei ia toe lelei e fai ma molimau;

  E fetaia‘i ma Iesu ma ola ai fa‘avavau.

 2. 2. O e ‘a ‘ave le fe‘au ia fa‘avave nei.

  Tala‘i nei le molimau, ia so‘o fa‘alelei.

  Ia ta‘u atu ‘e outou E o‘o mai le Tupu fou,

  Atoa ma le ‘Au Pa‘ia o lo‘o i luga;

  Oe ‘e ita pea mai ‘e maua faigata.

 3. 3. E pogisa fo‘i o le Ia i aso lata mai.

  A‘o fetu e pa‘u‘u ‘e matata‘u ai.

  A e pese pea e tumau; E fiafia fa‘avavau;

  E liua le masina pe ‘a afio mai Iesu;

  E nofotupu ma i latou o lona nu‘u.

Upu: Edward Patridge, 1793–1840

Fati: Lewis D. Edwards, 1858–1921