Lai pieaug dailē Ciāna!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Lai pieaug dailē Ciāna,

  lai viņas gaisma spīd!

  Jau drīz tās Ķēniņš dievišķais

  nāks šurp no debesīm.

  Tiek evaņģēlijs sludināts,

  lai visi cilvēki

  Ar savu Kungu, Glābēju,

  ir tikties gatavi.

 2. 2. Lai ziņo Dieva vēstneši

  ar skaļām bazūnēm,

  Lai tuvu, tālu sludina,

  ka drīz vien visi mēs

  Ar Pestītāju tiksimies!

  No debesīm Viņš nāks,

  Ar joni uzveiks naidniekus

  un Savus svētos glābs.

 3. 3. Tad svētie atpūtīsies reiz,

  kā ticis sludināts,

  Ar Kristu kopā valdīs tie

  tai dienā brīnišķā.

  Jel šķīstī manu sirdi, Kungs,

  lai būtu arī es

  Ar Tevi kopā Ciānā

  uz kalna virsotnes!

Vārdi: Edward Partridge (1793–1840)

Mūzika: autors nezināms, Württemberg, Germany, ap 1784. g.