Lai pieaug dailē Ciāna!

Dziesmas vārdi

 1. 1. Lai pieaug dailē Ciāna,
  lai viņas gaisma spīd!
  Jau drīz tās Ķēniņš dievišķais
  nāks šurp no debesīm.
  Tiek evaņģēlijs sludināts,
  lai visi cilvēki
  Ar savu Kungu, Glābēju,
  ir tikties gatavi.
 2. 2. Lai ziņo Dieva vēstneši
  ar skaļām bazūnēm,
  Lai tuvu, tālu sludina,
  ka drīz vien visi mēs
  Ar Pestītāju tiksimies!
  No debesīm Viņš nāks,
  Ar joni uzveiks naidniekus
  un Savus svētos glābs.
 3. 3. Tad svētie atpūtīsies reiz,
  kā ticis sludināts,
  Ar Kristu kopā valdīs tie
  tai dienā brīnišķā.
  Jel šķīstī manu sirdi, Kungs,
  lai būtu arī es
  Ar Tevi kopā Ciānā
  uz kalna virsotnes!
 4. Vārdi: Edward Partridge (1793–1840). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).
  Mūzika: autors nezināms, Württemberg, Germany, ap 1784. g.