Låt den Helige Andens stämmaSångtexter

 1. 1. Låt den Helige Andens stämma

  leda dig för varje dag.

  Låt dess milda, ädla vädjan

  alltid bli ditt hjärtas lag.

  Den skall visa pliktens bana,

  hindra dig att vilse gå,

  den skall skydda från all fara,

  från allt ont som dig kan nå.

 2. 2. Låt den Helige Anden leda

  varje tanke, handling, ord;

  då skall du i tron dig glädja

  och välsignad bli på jord.

  Sök dig den till dagligt sällskap,

  lyd dess stilla, sakta röst,

  lyssna alltid till dess maning,

  frid då fylla skall ditt bröst.

 3. 3. Såra ej den Helige Anden,

  ty då flyr den bort från dig.

  Bed i stället till din Fader,

  att din sak han åtar sig.

  Bed i tro och han skall svara,

  dig från ovan skänka nåd.

  Han skall giva tro och kärlek

  och sin Andes tröst och frid.

Text: C. A. Krantz, c:a 1850–1924

Musik: Edwin F. Parry, 1850–1935