Led mig till det liv som varar

Sångtexter

 1. 1. Led mig till det liv som varar:
  Evigt liv jag söka må,
  som ditt sanningsord förklarar:
  Skänk mig kraft att framåt gå.
 2. 2. Herre, hjälp mig ödmjukt leva,
  tjäna dig i trofasthet.
  Lys mig att jag ej må treva,
  styrk mig i min bräcklighet.
 3. 3. Hjälp mig att min lärdom öka,
  du som hjärtats böner hör.
  Hjälp mig tro och kunskap söka,
  som till evig glädje för.
 4. Text: John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 IRI
  Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI