Leg med frem til evig frelse

Tekster

 1. 1. Led meg frem til evig frelse.
  Lær meg følge Skriftens ord.
  Gi meg visshet om ditt løfte.
  Gi meg styrke her på jord.
 2. 2. Fader, motta nå mitt hjerte.
  Trofast vil jeg tjene deg.
  Led meg så jeg ikke faller.
  Gi meg lys på livets vei.
 3. 3. Hør meg når jeg ydmykt ber deg.
  Hjelp meg så jeg lever rett.
  Gi meg tro og øket kunnskap.
  Fader, gi meg kjærlighet.
 4. Tekst: John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 IRI
  Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI