Vadi, Tēvs!

Dziesmas vārdi

 1. 1. Vadi, Tēvs lai manā ceļā
  mīlestības gaisma mirdz!
  Mūžam Tevi godināšu,
  Kalpojot no visas sirds.
 2. 2. Vadi mani, lai es varu
  iegūt dzīvi mūžīgo,
  Dāvā spēku paklausībā
  apsolīto iemantot!
 3. 3. Uzklausi, ak, Tēvs, es lūdzu,
  dāvā spēku garīgu,
  Lai es zināšanu gaismu
  iegūtu caur ticību!
 4. Vārdi: John A. Widtsoe (1872–1952). © 1948 IRI
  Mūzika: Alexander Schreiner (1901–1987). © 1948 IRI