Til alle har vår Herre gitt

 


Tekster

 1. 1. Til alle har vår Herre gitt

  den store rett å handle fritt.

  Husk derfor alltid i ditt sinn,

  du tvinges ei i himlen inn.

 2. 2. Gud hjelper, leder en og hver,

  velsigner, styrker hver især.

  På mange måter styrer han,

  men tvinger aldri noen gang.

 3. 3. Frihet og visdom Herren ga,

  og uten dem, hva er vi da?

  Kun dyr, men så må vi forstå

  at også dyr kan himlen nå.

 4. 4. Må vi ei øve ondskaps makt,

  men ærlig holde Herrens pakt.

  Han ømt vil smile til oss ned

  og sende all sin kjærlighet.

Tekst: Ukjent, ca. 1805, Boston

Musikk: Roger L. Miller, f. 1937. © 1985 IRI