Dievs brīvus mūs ir radījis

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Dievs brīvus mūs ir radījis

  Un izvēlēties atļāvis,

  Kā dzīvosim, ko darīsim

  Un kur pēc nāves nonāksim.

 2. 2. Viņš vada, māca, aicina

  Un Gara gaismu dāvina,

  Bet brīvo gribu nepakļauj,

  Mums pašiem izvēlēties ļauj.

 3. 3. Vien saprāts, griba, brīvība

  Par cilvēkiem mūs padara.

  Bez tā mēs būtu dzīvnieki,

  Kas paši spriest nav spējīgi.

 4. 4. Tad beigsim velti spēkus šķiest

  Un sāksim gaismas ceļu iet,

  Uz labvēlību paļauties,

  Ko mīlot dāvājis mums Dievs!

Vārdi: autors nezināms, ap 1805. g

Mūzika: Roger L. Miller (dz. 1937). © 1985 IRI