Tekster

 1. 1. Jesus, det eneste,

  helligste, reneste

  navn som på menneskelepper er lagt!

  Fylde av herlighet,

  fylde av kjærlighet,

  fylde av nåde og sannhet og makt!

 2. 2. Motganger møter meg,

  aldri du støter meg

  bort fra din hellige, mektige favn.

  Mennesker glemmer meg,

  Herre, du gjemmer meg

  fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

 3. 3. Herre, du høre meg,

  Herre, du føre meg

  hvordan og hvorhen det tjener meg best!

  Gi meg å bøye meg,

  lær meg å føye meg

  etter din vilje mens her jeg er gjest!

 4. 4. Du er den eneste,

  helligste, reneste.

  Gi meg ditt rene og hellige sinn!

  Frels meg av snarene,

  fri meg fra farene,

  ta meg til sist i din herlighet inn!

Tekst: Ole Theodor Moe, 1863–1922

Musikk: Christian Sinding, 1856–1941