O Jesus, Maging Gabay Ko

Mga Titik

 1. 1. O Jesus, maging gabay ko,
  Sa buhay na kaygulo;
  Mga along kaylaki,
  May panganib na hatid.
  Tanto N’yo’ng landas ng buhay;
  Sa ’kin ay maging gabay.
 2. 2. Tulad ng inang kay-amo
  Ang anak, inaalo;
  Dagat ma’y tatalima,
  Utos N’yo’y “Pumayapa!”
  O Hari ng karagatan;
  Ako sana’y gabayan.
 3. 3. Sa pampang, bago sumapit,
  Alon ay nagngangalit,
  Hadlang sa ’king pahinga;
  O sabihin N’yo sana,
  “H’wag ka nang mahintakutan:
  Akin kang gagabayan.”
 4. Titik: Edward Hopper, 1818–1888
  Himig: John Edgar Gould, 1822–1875