O Jesus, Maging Gabay Ko

 


Mga Titik

 1. 1. O Jesus, maging gabay ko,

  Sa buhay na kaygulo;

  Mga along kaylaki,

  May panganib na hatid.

  Tanto N’yo’ng landas ng buhay;

  Sa ’kin ay maging gabay.

 2. 2. Tulad ng inang kay-amo

  Ang anak, inaalo;

  Dagat ma’y tatalima,

  Utos N’yo’y “Pumayapa!”

  O Hari ng karagatan;

  Ako sana’y gabayan.

 3. 3. Sa pampang, bago sumapit,

  Alon ay nagngangalit,

  Hadlang sa ’king pahinga;

  O sabihin N’yo sana,

  “H’wag ka nang mahintakutan:

  Akin kang gagabayan.”

Titik: Edward Hopper, 1818–1888

Himig: John Edgar Gould, 1822–1875