Jėzau, Gelbėtojau, vesk

Žodžiai

 1. 1. Jėzau, Gelbėtojau, vesk
  per gyvenimo audras:
  nežinios banga staigi
  slepia uolą priešaky.
  Tiesą gaunu iš Tavęs –
  Jėzau, Gelbėtojau, vesk.
 2. 2. Kaip tėvai ramin vaikus,
  taip ir audros Tau paklus;
  bangai Tu gali prabilt:
  „O nurimki, o nutilk.“
  Maloningai Tu nuspręsk.
  Jėzau, Gelbėtojau, vesk.
 3. 3. O kai būsiu jau krante,
  ir toli paliks audra,
  noriu prie Tavęs priglust
  ir išgirst Tavus žodžius:
  „Nebijok, vedu tave“, –
  tai ramybė amžina.
 4. Žodžiai: Edward Hopper, 1818–1888.
  Muzika: John Edgar Gould, 1822–1875.