O Jesus na Umiibig

 

Mga Titik

 1. 1. O, Jesus na umiibig

  Sa aba kong kaluluwa,

  Sa Inyong dibdib ay kalingain,

  Sa gitna ng unos at sigwa,

  Iligtas, Panginoon ko,

  Sa dugsa ay sagipin;

  Gabayan tungo sa kanlungan,

  At ako ay tanggapin.

 2. 2. Kaligtasan ay wala nang

  Ibang makapagdudulot.

  H’wag na h’wag na ako’y lilisanin,

  Sa t’wina ako’y itaguyod.

  Tanging sa ’Nyo mananalig,

  Tulong N’yo’y aasahan.

  Bawat saglit ay umagapay,

  At magsilbing tanggulan.

Titik: Charles Wesley, 1701–1788

Himig: Joseph P. Holbrook, 1822–1888