Jėzau, mylintis mane

 

Žodžiai

 1. 1. Jėzau, mylintis mane,

  būk man priedanga saugi:

  kyla, šiaušiasi banga,

  vėjai stūgauja pikti.

  Tarp savų delnų paslėpk,

  šioj kelionėje apgink,

  saugiai uostan nulydėk,

  amžinybėn vėl priimk.

 2. 2. Tu – užuovėja saugi,

  tvirtas inkaras varguos.

  Neapleisk ir nepalik,

  palaikyk, bėdoj paguosk.

  Vien Tavim šventai tikiu,

  kurs remi, kol gyvenu.

  O, pridenki nuo audrų

  savo dievišku sparnu.

Žodžiai: Charles Wesley, 1707–1788.

Muzika: Joseph P. Holbrook, 1822–1888.