Jėzau, mylintis mane

Žodžiai

 1. 1. Jėzau, mylintis mane,
  būk man priedanga saugi:
  kyla, šiaušiasi banga,
  vėjai stūgauja pikti.
  Tarp savų delnų paslėpk,
  šioj kelionėje apgink,
  saugiai uostan nulydėk,
  amžinybėn vėl priimk.
 2. 2. Tu – užuovėja saugi,
  tvirtas inkaras varguos.
  Neapleisk ir nepalik,
  palaikyk, bėdoj paguosk.
  Vien Tavim šventai tikiu,
  kurs remi, kol gyvenu.
  O, pridenki nuo audrų
  savo dievišku sparnu.
 3. Žodžiai: Charles Wesley, 1707–1788.
  Muzika: Joseph P. Holbrook, 1822–1888.