Jēzu, Kungs, Tu mani mīli

 

Dziesmas vārdi

 1. 1. Jēzu, Kungs, Tu mani mīli,

  Ļauj pie Tevis patverties,

  Kamēr plosās niknie vēji,

  Kas pret krastu viļņus triec!

  Sargi mani, Glābēj, sargi,

  Kamēr dzīves vētras rims,

  Vadi mani, mājup vadi,

  Uzņem mani debesīs!

 2. 2. Mana dvēsele pie Tevis

  Drošu patvērumu rod.

  Glābēj, paliec vienmēr līdzās,

  Dzīves gaitās pavadot!

  Tikai Tu man līdzēt vari,

  Tik uz Tevi paļaujos,

  Tikai Tavu spārnu ēnā

  Sirds man mieru iemantos.

Vārdi: Charles Wesley (1707–1788)

Mūzika: Joseph P. Holbrook (1822–1888)