I denna ljuva sommartid

Sångtexter

 1. 1. I denna ljuva sommartid

  gå ut, min själ, och gläd dig vid

  den store Gudens gåvor!

  Se, hur i prydning jorden står,

  se, hur för dig och mig hon får

  så underbara håvor!

 2. 2.

  Vi skulle jag allena då

  i denna tid otacksam gå,

  när allt sitt lov dig bringar?

  O Gud, som äran hörer till,

  med lov till dig jag höja vill

  i tron min andes vingar.

 3. 3. Ack, är det redan här så skönt,

  är det så härligt och så grönt

  på denna ringa jorden,

  vad skall det då ej vara där,

  i härligheten, när jag är

  en gång förklarad vorden!

Text: Paul Gerhardt, 1607–1676. Joachim von Düben, 1671–1730. Christoffer O. Angeldorff, 1808–1866.

Musik: Nathan Söderblom, 1866–1931. © AB Nordiska Musikförlaget. Tryckt med tillstånd av Erlingförlagen AB. Kopiering utan copyrightägarens tillstånd förbjuden.