Tei Desereta ra

 


Lyrics

 1. 1. Tei Desereta ra te tīria tamari’i,

  te ha’api’i ra i te parau a Iesu.

  Tei ia rātou te marū ’e te onoono ho’i,

  ’ia roa’a ia rātou te ’ite.

 2. [Chorus]

  Fa’aro’o mai te reo o te mau tamari’i,

  ’ia fārerei rātou ma te ’ā’au here mau

  i roto i tā rātou purera’a.

 3. 2. ’Ua ha’apae rātou i te taofe ’e te tī

  ’e te ’ava ’e te ’ava’ava ho’i,

  ’ia tupu te tino ’e te ’ā’au ato’a

  i te pūai ’e te itoito ho’i.

 4. 3. ’Ia ha’api’ihia rātou i te here

  i tō rātou mau hoa tamari’i;

  ’Aita rātou e mārō, ’aita ho’i e nounou;

  E aroha rā tō rātou ato’a.

 5. 4. E ti’aturi rātou i tō rātou Atua

  ’ia pāruru ’Oia ia rātou

  i te mau ’ino rahi, ’e te pohe ato’a,

  ’ia ’ore ho’i rātou e ’ere.

D’après le texte anglais d’Eliza R. Snow, 1804–1887

Musique de George F. Root, 1820–1895