I La Tatou Tesareta

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. I la tatou Tesareta, Ua i ai le Au Pa‘ia;

  To‘atele tamaiti ua i ai;

  Alolofa ma totoa; pele latou pei ni ‘oa;

  Ia latou fa‘alogo i le talalelei.

 2. [Chorus]

  Pese lea a tamaiti, Ma lo latou leo malie.

  Ua alofa ma mamā, Pei o age lu i luga;

  Feiloa‘i latou ma le fiafia.

 3. 2. Ia umi na ola; Malolosi, manaia;

  Ti, le kofe, ma tapa‘a lē tagofia,

  ‘Ava ‘e lē inu ai, manu e lē ‘ai tele ai;

  Ua sa‘ili ia lelei ma atamai.

 4. 3. Vave a‘oa‘o latou, le tautala ia pulea.

  Ma le ita ma o latou tu‘inanau;

  Ia migao ma latou āva; fai mea tonu i tagata,

  Ma ia aga fiafia ma alolofa.

 5. 4. Ia lē galo na tatalo, I taeao ma po o aso;

  Ia latou sao mai mea uma lē lelei;

  O le sa‘o ia latou fai, ma lo latou loto i ai;

  Lona finagalo ia latou fai.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: George F. Root, 1820–1895