Dezeretėj mieloje

 


Žodžiai

 1. 1. Dezeretėj mieloje

  susirinkome drauge,

  šurmulioja čia vaikų būrys gausus.

  Kilnūs, drąsūs šie vaikai

  gelbėt sielų eis tikrai,

  patys tiesai Evangelijos paklus.

 2. [Chorus]

  Štai vaikų daina jau skamba –

  o, klausyk mielų balsų:

  tarsi skaistūs angelai

  gieda meilės dainą,

  kai susitinka vėl džiugiai visi kartu.

 3. 2. Trokšta jie gyvent ilgai,

  augti dailiai ir sveikai,

  vengia jie kavos, arbatos, rūkalų;

  valgo net mėsos mažai,

  alkoholis jiems – nuodai,

  siekia gėrio, išminties, to, kas kilnu.

 4. 3. Te jie mokos, kol jauni,

  kaip liežuvį suvaldyt,

  pažabot aistras ir nuotaikas savas;

  kaip bendrauti mandagiai,

  visad elgtis paslaugiai,

  likti draugiškiems, šventiems net per audras.

 5. 4. Būtinai atmins vaikai

  pasimelst kasdien karštai,

  kad apsaugotų juos Viešpats nuo ligų,

  mokytų širdim visa,

  siela, protu ir galia

  Jį mylėt ir vykdyt valią Jo kartu.

Žodžiai: Eliza R. Snow, 1804–1887.

Muzika: George F. Root, 1820–1895.