Net Kolobą jei pajėgtum per akimirksnį pasiekt

 


Žodžiai

 1. 1. Net Kolobą jei pajėgtum

  per akimirksnį pasiekt

  ir toliau kiek akys mato

  tokiu greičiu vis lėkt,

  ar manai, jog taip galėtum

  begalybėj visoje

  atrast, kur amžinybėj

  Dievų būties pradžia?

 2. 2. Pamatytum argi pradžią,

  kai nebuvo dar erdvės,

  arba kūrinį paskiausią,

  po kurio nebus būties?

  Tačiau Dvasia man kužda,

  kad nėra „tuščios erdvės“,

  ir niekas dar nematė

  buveinės nebūties.

 3. 3. O Dievo darbas tęsias –

  daug pasaulių sukurtų.

  Pažangos, gyvybės takas

  sukas amžinu ratu.

  Materijai nėr galo,

  begalinė ir erdvė,

  dvasia yr begalinė,

  begalinė jos tėkmė.

 4. 4. Dora yr begalinė,

  begalinė ir galia;

  išmintis yra beribė,

  nesibaigia ir šviesa.

  Vienybė – begalinė,

  jaunystė amžiais bus;

  kunigystė begalinė,

  ir tiesa bus be ribų.

 5. 5. Šlovė bus begalinė,

  ir meilė visad švies;

  gyvuosime per amžius –

  danguje nebus mirties.

  Šlovė bus begalinė,

  ir meilė visad švies;

  gyvuosime per amžius –

  danguje nebus mirties.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872.

Muzika: anglų liaudies melodija, aranžavo Ralph Vaughan Williams, 1872–1958, paimta iš English Hymnal. Spausdinama gavus Oxford University Press leidimą. Be raštiško autorinių teisių savininko leidimo šią giesmę kopijuoti draudžiama.