Ако можеше до Колоб да стигнеш

 


Текстове

 1. 1. Ако можеше до Колоб да достигнеш ти за миг

  и да продължиш напред все тъй бързо да летиш,

  мислиш ли, че ще успееш нейде във вечността

  да откриеш ти началото на божествеността?

 2. 2. И да видиш ти началото на вселената,

  оформената от Боговете материя.

  А Духът ни шепне тихо – има свята чистота –

  и човек не е погледнал отвъд завесата.

 3. 3. Нямат край делата Божи, живот и светове.

  А прогресът и растежът кръг вечен, свят са те.

  На пространство и материя нийде няма край.

  На Духът и на движението също няма край.

 4. 4. Няма край за мъдростта и за добродетелта.

  Няма край и светлината, без край е и мощта.

  Няма край свещеничеството, нито младостта.

  Няма край единството ни, без край е правдата.

 5. 5. Няма край на славата, нито край на любовта.

  Няма край животът, няма и смърт във вечността.

  Няма край на славата, нито край на любовта.

  Няма край животът, няма и смърт във вечността.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Английска мелодия, ар. Ралф Воън Уилиямз, 1872–1958 г., от сборника English Hymnal. Използва се с позволението на Oxford University Press. Правенето на копия без писмено позволение от притежателя на авторските права е забранено.