Regėjau, skrido žemės link

Žodžiai

 1. 1. Regėjau: skrenda žemės link
  štai angelas šviesus
  didinga dangiška žinia
  pasveikinti visus.
  Tiesos džiaugsminga
  jo žinia – tai Evangelija.
  Paverčia ji abejones
  palaima amžina.
 2. 2. Galingai šaukia ir plačiai,
  sukluskit, tautos, jūs,
  pradžiukit, žemės pakraščiai,
  arti jau Viešpats mūs!
  Klausykit balso
  Jo visi valdovai, valdiniai:
  Karaliui būkite
  visi draugai ir mokiniai!
 3. 3. Sukūrė dangų, žemę Jis
  ir vandenis plačius.
  Artėja teismas Jo,
  kuris teisingas, tikras bus.
  Tad garbink Dievą,
  o žmogau, šventuoju Jo vardu –
  tai skelbė angelas
  dangaus lig žemės pakraščių.
 4. Žodžiai: autorius nežinomas, apie 1840.
  Muzika: anglų liaudies melodija, aranžavo Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Natos perspausdintos iš English Hymnbook gavus Oxford University Press leidimą. Be raštiško autorinių teisių savininko leidimo šią giesmę kopijuoti draudžiama.