Звънчета в коледния ден

 

Текстове

 1. 1. Звънчета в коледния ден

  запяха със звук сладостен,

  повтарят буйно думите:

  „Мир на земята и добро“.

 2. 2. Във утринната тишина

  пак се разнесе песента

  с’камбани християнски вред:

  „Мир на земята и добро“.

 3. 3. Отчаян аз склоних глава

  и казах: „Няма мир в’света“.

  Замира в’злото песента:

  „Мир на земята и добро“.

 4. 4. Камбаните пак екнаха:

  „Бог жив е и не спи сега

  и правдата ще победи:

  „Мир на земята и добро“.

 5. 5. Звънтящ и пеещ в’своя път

  редува ден и нощ светът.

  Таз дивна песен все звучи:

  „Мир на земята и добро“.

Текст: Хенри Уодсуърт Лонгфелоу, 1807–1882 г.

Музика: Джон Баптист Калкин, 1827–1905 г.