Full av gjerning er min dag

 


Tekster

 1. 1. Full av gjerning er min dag

  før solnedgang,

  for meg selv og slekters tall,

  før solnedgang,

  hver unyttig hvisken glemme,

  være målbevisst, bestemme,

  glad min daglig’ dont å fremme

  før solnedgang.

 2. 2. Ja, min stemme løftes må

  før solnedgang,

  kjærlig ord til mange nå

  før solnedgang.

  Hver en bønn om hjelp må høres

  og hver tapt til lyset føres,

  ja, med glede la det gjøres

  før solnedgang.

 3. 3. Som jeg vandrer på min vei

  før solnedgang,

  Herrens bud jeg glemmer ei

  før solnedgang.

  Det er synd som må bekjennes,

  fra all urett må omvendes

  skal velsignelsen meg sendes

  før solnedgang.

Tekst: Josephine Pollard, 1834–1892

Musikk: William J. Kirkpatrick, 1838–1921